KS Projekt AB

Byggprojektledning och butiksinredning som tar dig hela vägen fram från ritning och planering, till logistik, inredning, byggnation och installation.

KS Projekt är ett av de ledande butiksinredningsföretagen i Sverige med huvudkontor och logistikcentrum i Halmstad, säljkontor i Stockholm, Bonn, Tyskland och med samarbetspartners i Norge, Finland, England, Beneluxländerna, Franrike och USA.

Vi säljer, projektleder och levererar kundunika interiörkoncept. Vårt hypermoderna logistikcentrum i Halmstad ser till att säkerställa leveranser av högsta kvalitet. KS Projekt grundades med ambitionen att leverera inredningsdesign och möbeldesigns projekt snabbare, enklare och effektivare. KS Projekt har ca. 30 anställda och omsätter årligen runt 300 miljoner SEK.

Attraktiva

Vi utvecklar inredning och butikskoncept som ligger i linje med kundens behov, image och trender inom retail. Alltid hög kvalitet både när det gäller funktion och kvalitet.

Trygga

Vi jobbar alltid på att hitta dom bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för dig som kund, men aldrig på bekostnad av design eller kvalitet.

Engagerade

Vi levererar allt från mindre projekt till nyckelfärdiga butiker. Våra erfarna projektledare och montörer tar ett helhetsansvar för projektet. Oavsett storlek.

För att göra en lång historia kort.

KS Projekt har haft stor framgång, både i Sverige och utomlands. KS Projekt har med många års erfarenhet och bra service, blivit en erkänd totalleverantör av inredning och byggprojektledning.

Alla projekt har ett mål.

Alla projekt har ett mål. Och det är alltid där vi börjar när vi tar oss an ett inredningsuppdrag. Att utgå från resultatet ger alla en klar bild av vad det är vi ska åstadkomma. Projektet delas in i tydliga steg och ambition och förutsättningar stäms löpande av med dig.

Ett designkoncept skall spegla företagets varumärke och vision.

Vi är din samarbetspartner inom inredningsdesign. Våra kunskaper och kontakter ger dig tillgång till det allra bästa inom design och inredning från den svenska och internationella marknaden. Vi guidar dig genom hela inredningsprocessen från idé till inflyttning  

Vi ger färg, form och funktion åt din inredning. från stora och små kontor till butiker, hotell, restauranger och caféer. Oavsett hur ditt inredningsprojekt ser ut hjälper vi dig att skap en miljö där människor trivs och företag växer.

Projektledning hela vägen fram.

Byggprojektledning och butiksinredning som tar dig hela vägen fram från ritning och planering, till logistik, inredning, byggnation och installation.

Vårt ansvar, en del av vår framgång.

Vi tar vårt ansvar. Att arbeta utifrån miljöhänsyn ser vi som en självklarhet.  Vår miljöanpassning sker alltidutifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Material ska inte skada våra medarbetare eller leverantörers och kunders anställda. Produkter och materialval ska inte skada vare sig lokaler eller arbetsmiljö. Vi eftersträvar att alltid minimera avfall och utsläppsmängder samtidigt som resurser och energi ska hanteras sparsamt. Våra leverantörer ska verka för att minimera utsläpp och vi utvärderar alltid våra projekt utifrån deras miljöpåverkan. På så sätt tar vi ansvar för våra kunder, våra leverantörer och våra anställda och för miljön och framtiden.

Läs mer om Norcospectra-koncernens hållbarhetsarbete