Butiksinredning från A till Ö

Vi på KS Projekt är till för dig. Vi kan hjälpa till med allt från konceptutveckling och layout till nyckelfärdig butik. Du bestämmer!

Kreativitet, kunskap och rådgiving

Kreativitet, kunskap och rådgiving

Konceptutveckling/Butiksinredning

Bra inredningsdesign ska reflektera ditt varumärke. Tillsammans med de främsta arkitekterna på marknaden hjälper vi dig att utveckla ett tydligt inredningskoncept eller butikskoncept. Med hänsyn till varumärke, verksamhet, försäljning och område tar vi tillsammans fram ett koncept som ger ditt varumärke en tydlig karaktär.

I ett butikskoncept ska design, funktion, material och teknik bilda en helhet som tydligt kommunicerar avsändaren, stärker varumärket och ökar försäljningen

Mer om våra butiksinredningar

Ritning

Varje etablering är unik. För att säkerställa ett bra resultat börjar vi alltid från början. Oavsett om ditt inredningskoncept eller butikskoncept är helt nytt eller befintligt tar vi hänsyn till förutsättningarna, verksamheten och försäljningspotentialen.

Tillsammans med dig och arkitekterna tar våra projektledare fram den bästa planlösningen för din etablering. Med ritningen i centrum ser vi över alla tänkbara utgångspunkter och hittar en långsiktig lösning som håller länge.

Projektledning

Projektledning

Projektledning är processens hjärta... och hjärna! Vi leder projekt och processer i samtliga skeden, från ritning och planering, till logistik, inredning, byggnation och installation. Tillsammans definierar vi målbilder och skapar underlag för långsiktiga lösningar.

Mer om projektledning och vårt processarbete

Logistik & lager

Logistik är A och O. För att garantera snabba implementeringar har vi gjort logistik till högsta prioritet. Med ett eget Logistikcentrum i Halmstad kommer inte bara våra leveranser fram i tid, det blir också kostnadseffektivt för dig. All inredning lagerhålls, monteras och paketeras i Halmstad för att sedan levereras för byggnation och installation utan tidsslöseri. Tack vare vårt logistikcentrum så är både logistik, montering och ditt byggnadsprojekt alltid klart i tid.

Mer om våra logistiklösningar

Byggnation & installation

Koll på det komplicerade. Tillsammans är vi många som kan mycket. Med specialister inom både byggnation, installation och ljusdesign hittar vi de bästa lösningarna för ditt projekt. Med kunskap och kompetens ser vi till att du alltid får full service oavsett projektstorlek.

Kvalitetssäkring

Det handlar om resultatet. Efter varje etablering genomför vi en slutbesiktning tillsammans. Här utvärderar vi resultatet utifrån parametrar som leverans, kvalitet och funktionalitet. Även design, kundernas perspektiv och försäljningsutveckling tas i beaktning. På detta sätt säkerställer vi att rätt mål har uppnåtts och att ditt inredningskoncept fått önskad effekt, både idag och i framtiden.

Kontakta oss

Vi kan göra allt eller bara lite grann. Du bestämmer!